αναφαίρετος

Μεταφράσεις

αναφαίρετος

inalienable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close