αναφορά

Μεταφράσεις

αναφορά

mention, reference, report, accountrapport, mention, référence, compte-renduبَيَان, تَقْريرzprávarapport, redegørelseBerichtexplicación, informeselonteko, selvitysizvješćerapporto, resoconto報告, 説明보고rapport, verslagrapport, redegjørelseopis, sprawozdanierelato, reportagem, referênciaотчетrapport, redogörelse (n)การรายงาน, รายงาน การบรรยายifade, raporbản báo cáo报告, 参考參考הפניה (anafo'ra)
ουσιαστικό θηλυκό
1. καταγγελία κάνω μια αναφορά στην αστυνομία
2. ενημέρωση, έκθεση συντάσσω αναφορά δίνω αναφορά σε κπ
3. παραπομπή βιβλιογραφική αναφορά
4. σύνδεση ένα σημείο αναφοράς
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close