αναφυλαξία

Μεταφράσεις

αναφυλαξία

AnafilaksjaAnafylaksiAnaphylaxisanaphylaxie過敏反應anafilassianafilaxiaAnafylaxieAnafilaxia过敏反应Anaphylaxie (anafila'ksia)
ουσιαστικό θηλυκό
εμφάνιση σπυριών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close