αναφωνώ

Μεταφράσεις

αναφωνώ

exclaim

αναφωνώ

s'exclamer
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close