αναχαράζω

Μεταφράσεις

αναχαράζω

ruminate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close