αναχρονισμός

Μεταφράσεις

αναχρονισμός

anachronism

αναχρονισμός

anachronisme

αναχρονισμός

анахронизм
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close