αναχωρητής

Μεταφράσεις

αναχωρητής

anachorète
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close