ανδεσίτης

Αναζητήσεις σχετικές με ανδεσίτης: βασάλτης
Μεταφράσεις

ανδεσίτης

andesite
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close