ανδρείος

(προωθήθηκε από ανδρείο)
Μεταφράσεις

ανδρείος

(an'ðrios) αρσενικό

ανδρεία

(an'ðria) θηλυκό

ανδρείο

(an'ðrio) ουδέτερο
επίθετο
γενναίος, θαρραλέος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close