ανειλικρίνεια

Μεταφράσεις

ανειλικρίνεια

insincerity

ανειλικρίνεια

insincérité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close