ανεκτικότητα

Μεταφράσεις

ανεκτικότητα

tolerance
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close