ανεκτός

Μεταφράσεις

ανεκτός

tolerable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close