ανεμογεννήτρια

Μεταφράσεις

ανεμογεννήτρια

wind generator

ανεμογεννήτρια

éolienne
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close