ανεμοδείκτης

Μεταφράσεις

ανεμοδείκτης

weather vane, vane, weathercock

ανεμοδείκτης

girouette
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close