ανενεργώς

Μεταφράσεις

ανενεργώς

inactivement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close