ανεξιχνίατος

Μεταφράσεις

ανεξιχνίατος

indecipherable, inscrutable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close