ανεπάρκεια

Μεταφράσεις

ανεπάρκεια

nesufiĉo

ανεπάρκεια

insuffisance, pénurie

ανεπάρκεια

عَجْز

ανεπάρκεια

nedostatek

ανεπάρκεια

mangel

ανεπάρκεια

Knappheit

ανεπάρκεια

escasez

ανεπάρκεια

pula

ανεπάρκεια

nestašica

ανεπάρκεια

carenza

ανεπάρκεια

不足

ανεπάρκεια

부족

ανεπάρκεια

tekort

ανεπάρκεια

mangel

ανεπάρκεια

niedobór

ανεπάρκεια

escassez

ανεπάρκεια

дефицит

ανεπάρκεια

brist

ανεπάρκεια

การขาดแคลน

ανεπάρκεια

yokluk

ανεπάρκεια

sự thiếu

ανεπάρκεια

短缺
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close