ανεπαρκώς

Μεταφράσεις

ανεπαρκώς

insufficiently
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close