ανεπιβεβαίωτος

Μεταφράσεις

ανεπιβεβαίωτος

unconfirmed

ανεπιβεβαίωτος

non confirmé
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close