ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Μεταφράσεις

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

nevyžádaný e-mail, reklamní letáky zasílané poštou

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

junk mail, spam

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Postwurfsendung, unerwünschte Werbe-E-Mails

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

junk mail, spam

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

correo basura

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

roskaposti

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

courrier indésirable

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

bezvrijedna pošta, neželjena pošta

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

posta pubblicitaria, spam

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

ジャンクメール, スパムメール

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

스팸 메일, 스팸메일

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

huis-aan-huispost, spam

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

reklamepost, spam

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

niepożądane przesyłki, spam

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

correspondência indesejada, spam

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

почтовый мусор, спам

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

skräppost

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, จดหมายขยะ

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

istenmeyen e-mail, istenmeyen posta

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

thư rác

ανεπιθύμητη αλληλογραφία

垃圾邮件
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close