ανεπιφύλακτα

Μεταφράσεις

ανεπιφύλακτα

unreservedly
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close