ανερμάτιστος

Μεταφράσεις

ανερμάτιστος

unballasted, unstable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close