ανευθυνότητα

Μεταφράσεις

ανευθυνότητα

irresponsibility

ανευθυνότητα

irresponsabilité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close