ανεφάρμοστος

Μεταφράσεις

ανεφάρμοστος

غَيْرُ عَمَلِيٌّ

ανεφάρμοστος

nepraktický

ανεφάρμοστος

upraktisk

ανεφάρμοστος

unpraktisch

ανεφάρμοστος

impractical

ανεφάρμοστος

poco práctico

ανεφάρμοστος

epäkäytännöllinen

ανεφάρμοστος

pas pratique

ανεφάρμοστος

nepraktičan

ανεφάρμοστος

irrealizzabile

ανεφάρμοστος

実際的でない

ανεφάρμοστος

비실용적인

ανεφάρμοστος

onpraktisch

ανεφάρμοστος

upraktisk

ανεφάρμοστος

niepraktyczny

ανεφάρμοστος

impraticável

ανεφάρμοστος

непрактичный

ανεφάρμοστος

opraktisk

ανεφάρμοστος

ที่ปฏิบัติไม่ได้

ανεφάρμοστος

pratik olmayan

ανεφάρμοστος

không thực tế

ανεφάρμοστος

不切实际的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close