ανεφοδιάζομαι

Μεταφράσεις

ανεφοδιάζομαι

(anefoði'azome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close