ανημπορία

Μεταφράσεις

ανημπορία

inability
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close