ανησυχία

Μεταφράσεις

ανησυχία

concern, worry, anxiety, apprehension, dismay, disquietzorgosouci, inquiétude, anxiétéاِهْتِمام, قَلَقobava, úzkostangst, bekymringÄngstlichkeit, Besorgnispreocupación, ansiedadahdistus, huolibriga, tjeskobaansia, preoccupazione心配걱정, 불안angst, bezorgdheidbekymring, engstelseniepokójpreocupação, ansiedadeбеспокойствоängslan, bekymmerความกังวล, ความวิตกกังวลendişe, ilgisự lo lắng关心, 焦虑 (anisi'çia)
ουσιαστικό θηλυκό
1. φόβος, ανασφάλεια εκφράζω την ανησυχία μου για κπ
2. ταραχή, αγωνία κοιτάω κπ με ανησυχία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close