ανθρακικό

Μεταφράσεις

ανθρακικό

carbonato탄산carbonaatcarbonatocarbonatekarbonatкарбонатคาร์บอเนตwęglanكربوناتuhličitancarbonate (anθraci'ko)
ουσιαστικό ουδέτερο
ανθρακικό οξύ αναψυκτικό με ανθρακικό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close