ανθρωπιά

Μεταφράσεις

ανθρωπιά

humanityالإنسانيةmenneskehedenhumanidade인류האנושותมนุษยชาติmänsklighetenчеловечество (anθro'pça)
ουσιαστικό θηλυκό
συναίσθημα κατανόησης και συμπαράστασης προς τους άλλους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close