ανθρωποκεντρικός

Μεταφράσεις

ανθρωποκεντρικός

anthropocentric
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close