ανθρώπινα δικαιώματα

Μεταφράσεις

ανθρώπινα δικαιώματα

حُقُوقُ الإِنْسَانُ

ανθρώπινα δικαιώματα

lidská práva

ανθρώπινα δικαιώματα

menneskerettigheder

ανθρώπινα δικαιώματα

Menschenrechte

ανθρώπινα δικαιώματα

human rights

ανθρώπινα δικαιώματα

derechos humanos

ανθρώπινα δικαιώματα

ihmisoikeudet

ανθρώπινα δικαιώματα

droits de l'Homme

ανθρώπινα δικαιώματα

ljudska prava

ανθρώπινα δικαιώματα

diritti umani

ανθρώπινα δικαιώματα

人権

ανθρώπινα δικαιώματα

인권

ανθρώπινα δικαιώματα

mensenrechten

ανθρώπινα δικαιώματα

menneskerettigheter

ανθρώπινα δικαιώματα

prawa człowieka

ανθρώπινα δικαιώματα

direitos humanos

ανθρώπινα δικαιώματα

права человека

ανθρώπινα δικαιώματα

mänskliga rättigheter

ανθρώπινα δικαιώματα

สิทธิของมนุษย์

ανθρώπινα δικαιώματα

insan hakları

ανθρώπινα δικαιώματα

nhân quyền

ανθρώπινα δικαιώματα

人权
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close