ανθυγεινός

Μεταφράσεις

ανθυγεινός

unhealthy, unsanitary
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close