ανθυπολοχαγός

Μεταφράσεις

ανθυπολοχαγός

second lieutenant

ανθυπολοχαγός

sous-lieutenant
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close