ανικανότητα

Μεταφράσεις

ανικανότητα

incapacitéнеспособностьdisabilityonvermogenincapacidadoförmågaחוסר יכולתعجزincapacitàнеспособностneschopnostincapacidadeUnfähigkeit (anika'notita)
ουσιαστικό θηλυκό
έλλειψη ικανότητας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close