ανισορρωπία

Μεταφράσεις

ανισορρωπία

imbalance
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close