ανισοτροπικός

Μεταφράσεις

ανισοτροπικός

anisotropic
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close