ανιχνευτής

Μεταφράσεις

ανιχνευτής

detector, pathfinder, scanner, scout, sensor
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close