ανοιχτήρι

Μεταφράσεις

ανοιχτήρι

corkscrew (ani'xtiri)
ουσιαστικό ουδέτερο
εργαλείο για το άνοιγμα δοχείων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close