ανοσία

Μεταφράσεις

ανοσία

immunityimmunité免疫חסינותимунитетinmunidadimunidadeimmunitet免疫иммунитет免疫immunitàimmuniteitimunitaالحصانةimmunitetImmunität (ano'sia)
ουσιαστικό θηλυκό
αντίσταση του οργανισμού στα μικρόβια
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close