ανοσοκατασταλτικός

Μεταφράσεις

ανοσοκατασταλτικός

immunosuppressive

ανοσοκατασταλτικός

immunosuppresseur, immunosuppressif
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close