ανοχή

Μεταφράσεις

ανοχή

tolerancetolérance (ano'çi)
ουσιαστικό θηλυκό
ανεκτικότητα δείχνω ανοχή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close