αντάλλαγμα

Μεταφράσεις

αντάλλαγμα

返回retour返回ritornopowrótвозвращениеreturnвръщанеZurückกลับ (a'ndalaɣma)
ουσιαστικό ουδέτερο
ανταμοιβή δίνω παίρνω κτ σε αντάλλαγμα ζητάω σε αντάλλαγμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close