αντήχηση

Μεταφράσεις

αντήχηση

echo (a'ndiçisi)
ουσιαστικό θηλυκό
ηχώ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close