αντίβαρο

Μεταφράσεις

αντίβαρο

counterweight, counterbalanceGegengewichtcontrapeso配重配重contrepoidsпротивотежестcontragewichtcontrapesocontrappesoprzeciwwagamotvikt (a'ndivaro)
ουσιαστικό ουδέτερο
βάρος που χαρίζει ισορροπία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close