αντίκτυπος

Μεταφράσεις

αντίκτυπος

repercussion影响impactodopad影響wpływimpactoimpactimpattoAuswirkungenأثر (a'ndiktipos)
ουσιαστικό αρσενικό
συνέπεια έχω αντίκτυπο σε
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close