αντίμαχος

Μεταφράσεις

αντίμαχος

противник
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close