αντίπλευρος

Μεταφράσεις

αντίπλευρος

contralateral
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close