αντίσταση

Μεταφράσεις

αντίσταση

Widerstandresistance, resistorrezistanco, rezistorésistanceمُقاوَمَةodpormodstandresistenciavastustusotporresistenza抵抗저항weerstandmotstandopórresistênciaсопротивлениеmotståndการต่อต้านdirenmesự chống cự抵抗התנגדותсъпротивление (a'ndistasi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. αντίδραση, εναντίωση προβάλλω αντίσταση υποχωρώ χωρίς αντίσταση
2. φυσική αντοχή η αντίσταση υλικών
3. ηλεκτρισμός που παράγει ενέργεια ηλεκτρική αντίσταση αλλάζω την αντίσταση ηλεκτρικής συσκευής
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close