αντίστοιχα

Μεταφράσεις

αντίστοιχα

respectively, correspondingly

αντίστοιχα

على التَرْتِيب

αντίστοιχα

v tomto pořadí

αντίστοιχα

respekt

αντίστοιχα

beziehungsweise

αντίστοιχα

respectivamente

αντίστοιχα

siinä järjestyksessä

αντίστοιχα

respectivement

αντίστοιχα

pojedinačno

αντίστοιχα

rispettivamente

αντίστοιχα

それぞれ

αντίστοιχα

각각

αντίστοιχα

respectievelijk

αντίστοιχα

respektivt

αντίστοιχα

odpowiednio

αντίστοιχα

respectivamente, respetivamente

αντίστοιχα

соответственно

αντίστοιχα

respektive

αντίστοιχα

ตามลำดับ

αντίστοιχα

sırasıyla

αντίστοιχα

theo thứ tự

αντίστοιχα

分别地
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close