αντίστοιχο

Μεταφράσεις

αντίστοιχο

counterpart
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close